M.Sc. (Medical Biotechnology)

List of Students

 1. Rimpa Mal
 2. Dhaibat Chakraborty
 3. Harsh Todi
 4. Sanchita Bairagi
 5. Ahana Bera
 6. Priyanka Das
 7. Ramandeep Kaur
 8. Shrayasi Sanyal
 9. Aditya Chatterjee
 10. Pritam Saha
 11. Alisha Khan
 12. Arya Baidya
 13. Anoushka Chakraborty