BSc Medical Laboratory Technology (BMLT)

The training is provided by different departments including Laboratory Medicine, Microbiology, Haematology, Biochemistry and Medical Biotechnology and Pathology.

Annual Intake of Students: 39

List of Students

First Year

 1. Debabrata Das
 2. Srayon Purakayastha
 3. Partha Akhuli
 4. Nilarun Basu
 5. Anup Kumar Saha
 6. Koushik Ghosh
 7. Archit Pal
 8. Sunit Samanta
 9. Rith Mandal
 10. Bishnudev Dey
 11. Subhajyoti Kumar
 12. Nayan Mandal
 13. Supriya Halder
 14. Sabyasachi Mandal
 15. Arghya Akhuli
 16. Sujoy Haldar
 17. Debarya Ghosh
 18. Rajibul Islam
 19. Aven Saren
 20. Sk Irfan
 21. Saikat Seth
 22. Pritam Dolui
 23. Apurba Kumar Majhi
 24. Arnab Halder
 25. Sk Jasimuddin
 26. Souvik Naskar
 27. Anirban Patra
 28. Shesadri Shekhar Das
 29. Abhishek Biswas
 30. MD Aktaruj Jaman
 31. Shilpa Mandi
 32. Rajosree Datta
 33. Sayak Saha
 34. Ankan Karmakar
 35. Krishanu Dutta
 36. Sankhadip Maity
 37. Kazi MD Nazmus Sahadat

Second Year

 1. Poulami Jana
 2. Arnab Ghosh
 3. Somnath Ghosh
 4. Swapan Singha
 5. Sk Mahammad Yunus
 6. Bikash Maikap
 7. Arpan Jana
 8. Sourav Sarkar
 9. Rahul Amin
 10. Souvik Mondal
 11. Abhishek Das
 12. Naimmuddin Ali
 13. Samrat Pal
 14. Manoranjan Karmakar
 15. Chhoton Mondal
 16. Dipankar Mandal
 17. Animul Islam
 18. MD Sakil Islam
 19. Saheed Nawaz

Third Year

 1. Arindam Saha
 2. Suvomoy Das
 3. Samim Aktar
 4. Sakil Ahmed
 5. Subhashis Barua
 6. Saheli Hazra
 7. Bijoy Das
 8. Hasanul Banna
 9. Tanushree Chatterjee
 10. Sreetama Das
 11. Suman Kisku
 12. Rahul Maur
 13. MD Sahidul Hauqe
 14. Subhadip Dolai
 15. Subham Shil
 16. Chinmoy Kumar Barman
 17. Shovan Konar
 18. Arnab Mandal
 19. MD Aslam
 20. Premananda Das
 21. Sachin Patra
 22. Pintu Sk
 23. MD Sakib
 24. Ranajit Sarkar
 25. Sourav Mistry
 26. Apurba Das
 27. Sahadat Gharami
 28. Subhajit Karmakar
 29. Sanjit Sarkar
 30. Baisakhi Mishra

Interns

 1. Nilkanta Das
 2. Sumaita Nasrin
 3. Arnab Dhara
 4. Ankita Mondal
 5. Sourav Patra
 6. Kabita Naskar
 7. Silajit Roy
 8. Chinmoy Mandal
 9. MD Nafish Alam
 10. Sourav Dhabal
 11. Shiva Das
 12. Umme Habiba
 13. Goutam Mahata
 14. Subham Hati
 15. MD Sahadul Islam Mandal
 16. Sanu Mondal
 17. Avishek Majhi
 18. Subrata Mahata
 19. Rakesh Dey
 20. Dhanishta Mondal
 21. Sudipto Goswami
 22. Aktarul Haque
 23. Mousumi Besra